Beställning Bookis

Fält som markerats med * är obligatoriska.

Härligt att ni vill bli kund hos oss!

För att vi ska kunna sätta upp ert Bookis så snabbt som möjligt är det viktigt att ni förser oss med så mycket och riktig information som det bara går.

Titta gärna igenom en gång extra innan du skickar in formuläret. Om du inte kommer vidare till bekräftelsesidan efter att ha klickat på skicka, vänligen kontrollera att du fyllt i alla obligatoriska fält samt att e-postadress stämmer.

Uppgifter om kontaktperson hos er

Uppgifter om er skola / kommun / enhet

Uppgifter till ert Bookis

Domännamnet kan inte ändras i efterhand, så se till att ni tänkt över detta. Några tips är att hålla det så kort som möjligt, så att det är enkelt att komma ihåg. Tänk även på hur ni vill sälja in sajten till era författare och låntagare och jobba med varumärket. Det första en möter är ju domännamnet och namnet på sajten.

Bookis är en prenumerationstjänst och priset baseras på det totala antalet elever per skola / enhet per år.

Användarvillkor för webbtjänsten Bookis

Micke & Martin Labs AB (556981-0699)


Bookis


Bookis är en webbtjänst för skolor som ger eleverna möjlighet att bli publicerade som författare. Tjänsten tillhandahålls i ett standardiserat utförande anpassat för pedagogiskt arbete. Bookis är en tjänst från Micke och Martin Labs AB (nedan leverantören).


Bookis-tjänsten utvecklas kontinuerligt vilket innebär att utformningen och karaktären på webbplatsen samt funktionalitet kan komma att förändras från tid till annan. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att tjänsten kan komma att ändras.


Godkänna villkoren


För att börja använda Bookis måste du som kund först godkänna dessa villkor.


Personuppgifter


Leverantören behandlar personuppgifter i elektroniska register för i huvudsak administrativa ändamål med syfte att fullgöra ingångna avtal. Behandling kan även ske för att informera om tjänster, erbjudanden och andra nyheter som berör Leverantörens relation till dig som kund. Leverantören för ej vidare personuppgifter utan tillstånd från den registrerade. Leverantören kan agera personuppgiftsbiträde, villkoren för detta regleras i särskilt avtal.


Tillgänglighet


Bookis-tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt samtliga årets dagar. Avbrott i tillgänglighet kan ske på grund av systemunderhåll eller av andra tekniska eller säkerhetsrelaterade orsaker. Leverantören lämnar inga garantier för tjänstens tillgänglighet.


Bookis är anpassad för att fungera på de flesta aktuella plattformar och med de flesta moderna webbläsare. Som kund ansvarar du för att aktuella systemkrav för nyttjande av tjänsten samt tillfredsställande anslutning till internet kan tillgodoses.


Användning 


Bookis.se får endast användas för att publicera e-böcker (pdf, epub, ibooks) samt tillhörande information som författarbeskrivning, recensioner, kommentarer och bloggposter. Önskar kund använda Bookis för att publicera annat material krävs skriftligt godkännande från leverantören.


Som användare av tjänsten Bookis ansvarar du för att lösenord till webbtjänsten ej sprids till obehöriga personer och omgående byta ut lösenord om risk föreligger att lösenord har kommit i orätta händer.


Kund ansvarar för att all användning av kunds Bookis följer gällande lagstiftning.


Rättigheter


Leverantören har rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis stänga kunds Bookis:


om kund eller användare bryter mot detta avtal och/eller uppsatta bestämmelser,


om kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser,


om kund försöker manipulera eller använda tjänsten på ett sätt som strider mot tjänstens syfte eller naturliga användningssätt,


om kunds användande av Bookis anses stå i konflikt med gällande lagstiftning.


Vid stängning återbetalas ej den eventuellt i förskott erlagda avgiften.


Överlåtelse


Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Leverantören överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.


Ansvarsbegränsning


Leverantören och av Leverantören anlitade leverantörer friskriver sig från allt ansvar för personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av Leverantören och av dem anlitade leverantörers åtagande enligt dessa villkor. Detsamma gäller även vid driftstörningar, såväl planerade som oplanerade.


Eventuell ersättning kan aldrig bli större än den i förskott erlagda avgiften för berörd tjänst.


Ändring av villkoren


Leverantören äger rätten att göra ändringar i villkoren från tid till annan. När ändringar görs kommer du som kund att bli informerad om ändringarna. Din fortsatta användning av tjänsten, efter att du blivit informerad om ändringarna, kommer att ses som ett godkännande av de uppdaterade villkoren.


Force majeure


Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom krig, terrordåd, arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal.

Godkännande

När du skickar in beställningen godkänner du villkoren och beställningen.

Om du inte kommer vidare till bekräftelsesidan efter att ha klickat på skicka, vänligen kontrollera att du fyllt i alla obligatoriska fält samt att e-postadress stämmer.

Kontakt & Support

Om ni vill komma i kontakt med oss har vi lite olika forum för det.
E-post fungerar till allt och om ni även vill ha lite input från andra finns vår Facebookgrupp mLabs Snackhörna.

Micke Kring | Engineering Wizard

support@mlabs.seFacebookgrupp@mlabs_se